Dodatkowe wydatki na dom

Koszt nowych niedrogich mieszkań był przedmiotem niedawnej uwagi, ponieważ zapotrzebowanie na niedrogie mieszkania w całym stanie wciąż przewyższa zdolność obecnego systemu do dostarczania dodatkowych jednostek. Wiele osób zastanawia się, dlaczego koszt przystępnych dotowanych projektów jest również wysoki, i czy istnieją sposoby na znaczne obniżenie kosztów nowych, przystępnych cenowo mieszkań. Ta dyskusja nie jest nowa – od wielu lat koszty rozwoju są stale dyskutowane w kręgach tanich mieszkań.

Jednak w ciągu ostatnich kilku lat przystępność cenowa mieszkań stała się szczególnie istotna w okolicy, ponieważ: – stawki czynszów i ceny mieszkań gwałtownie wzrosły w wielu częściach kraju; zmniejszone zasoby federalne dla lokalnych społeczności w celu wspierania mieszkalnictwa i rozwoju społeczności; gospodarka doprowadziła coraz więcej gospodarstw domowych do szukania mieszkania poprzez migrację i tworzenie nowych gospodarstw domowych (na przykład młodzi ludzie lub inni współlokatorzy opuszczają swoje domy we własnym zakresie).

Wynikiem tego wszystkiego jest rosnąca przepaść między podażą a popytem, ​​szczególnie w niektórych obszarach państwa, co jest szczególnie dotkliwe dla gospodarstw domowych o niskich dochodach. Jednocześnie ludzie z budownictwa mieszkaniowego po przystępnych cenach i poza nim nalegają na zwrócenie uwagi na opłacalny rozwój i zapewnienie jak największej liczbie jednostek dostępnych zasobów: ustawodawców i innych wybranych urzędników; władze państwowe i lokalne; prawnicy i dostawcy usług społecznych.

Podatek od nieruchomości. Ceny mieszkań rosną w 15 z 16 wybranych krajów od 2015 r. Jedynym wyjątkiem były Włochy, w których ceny mieszkań stale spadają od początku kryzysu finansowego. Średni roczny wzrost cen nieruchomości w UE w ciągu ostatnich trzech lat wyniósł 5%. Ceny mieszkań w Czechach, na Węgrzech, Łotwie i w Portugalii wzrosły dwukrotnie szybciej niż średnia UE. Ze względu na znaczny wzrost cen nieruchomości w tych krajach prawdopodobieństwo posiadania nieruchomości zwykle maleje. Winowajcą są konsekwencje kryzysu zadłużenia lub złego i powolnego zarządzania organami administracji państwowej, co utrudnia budowę nowych nieruchomości. Zmniejsza to podaż, która ostatecznie nie może zaspokoić wysokiego popytu na mieszkania.

Ceny nieruchomości Podsumowanie Koszty mieszkaniowe mają znaczący wpływ na osoby, rodziny, firmy i rządy. Ostatnio firmy internetowe, takie jak, opracowały własne systemy, które zapewniają automatyczną wycenę cen mieszkań bez pilnej potrzeby profesjonalnych rzeczoznawców. Jednak nasze rozumienie tego, co napędza wartość domów, jest bardzo ograniczone. W tym artykule wykorzystujemy kilka źródeł danych, aby pomylić wkład gospodarczy cech dzielnicy, takich jak chodzenie i postrzeganie bezpieczeństwa. Opracowujemy również i wypuszczamy platformę, która jest teraz w stanie oszacować ceny mieszkań na podstawie otwartych danych bez konieczności przeprowadzania historycznych transakcji. Eksperymenty z udziałem 70 000 domów w 8 włoskich miastach podkreślają, że żywotność okolicy i spacery wydają się stanowić ponad 20% kosztów mieszkania. Ponadto wykorzystanie tych informacji poprawia prognozę o 60%. W związku z tym wykorzystanie właściwości środowiskowych nieruchomości może być nieocenionym źródłem oceny ekonomicznej i społecznej wartości domów po zmianach w okolicy i, być może, w celu zapobiegania gentryfikacji. Słowa kluczowe – urbanistyka, zautomatyzowane nieruchomości, cechy multimodalne.

Wartość i przystępność cenowa domów odgrywają istotną rolę dla osób fizycznych, firm z branży nieruchomości i władz lokalnych. Badania wykazały, że nieruchomości stanowią prawie 15% europejskiego produktu krajowego brutto (PKB). Dlatego dokładna prognoza trendów i cen nieruchomości może pomóc samorządom i firmom w podejmowaniu świadomych decyzji. Z drugiej strony mieszkanie jest jednym z największych wydatków dla większości ludzi.

Tak więc właściwa decyzja o domu może pomóc im zaoszczędzić pieniądze, a czasem skorzystać z inwestycji w ich dom. Jednak wycena nieruchomości jest złożonym wielowymiarowym problemem, który obejmuje ocenę wielu aspektów nieruchomości, jej otoczenia i miasta. Na rynku nieruchomości profesjonalni rzeczoznawcy oceniają ceny podobnych ostatnio sprzedanych nieruchomości w tym samym obszarze rynku.